Verksamhetsanalys med modellering – baskurs i Astrakanmetoden

Hos ledande organisationer är förbättring en vana. Genom rörlighet och öppenhet gentemot omvärlden ser man möjligheter och tar tillvara på dem.

Project Info

Client A2600
Skills 2

Project Description

Kursmål

Kursbeskrivning

Målgrupp & Förkunskaper

Kursmaterial

Efter kursen Effektiv förändringsledning …

  • har du ett ramverk för att driva och möjliggöra förbättringar.
  • förstår du vilka reaktioner förändring väcker hos de som omfattas av den, samt hur du strategiskt går tillväga med att hantera detta.
  • har du insikt i vilka förutsättningar som gör verksamheter anpassningsbara och mindre känsliga för förändringar.

Hos ledande organisationer är förbättring en vana. Genom rörlighet och öppenhet gentemot omvärlden ser man möjligheter och tar tillvara på dem.

– Detta är konkurrenskraft.

För att uppnå en förbättringskultur krävs insikt i hur du hanterar människor, vad som motiverar oss och vad som egentligen driver organisationer till resultat. Förändringsarbete handlar ofta om att man hamnat i ett kritiskt läge – för att komma ikapp behöver man springa fortare än vad man är van vid och anpassa sig efter nya förutsättningar.

Då är det viktigt att få en struktur på plats som ger människor trygghet. Planerade delsegrar som tydliggör framgången och skapar energi för fortsatt arbete. Att förändra beteendet hos människorna i en organisation kräver att man kan skapa en tydlig målbild för alla som omfattas och påvisa att man är på rätt väg.

Förtroende är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet.

– Vi ger dig ramverket för lyckad förändring.

Du …

  • arbetar med förändring i ledande befattning eller som konsult.

I kursmaterialet ingår en kurspärm och underlag för övningar. Du får dessutom med dig ett antal mallar och verktyg för förändringsarbete där du får använda de tekniker som gåtts igenom på kursen.

Utöver detta ingår även boken ”Leading Change” av John P Kotter.